Adopce zvířete v ZOO Ostrava

 
 
    ZŠ Mořkov má adoptované zvíře v ZOO Ostrava od roku 2006. Nejprve to byla puma Šína a po jejím odstěhování v roce 2008 do ZOO v Rakousku se adoptoval Levhart cejlonský Dandelión. Část svého výdělku z vánočního jarmarku třídy každoročně věnují na adopci a přispívá také učitelský sbor.
     Pro rok 2012 se podařilo vybrat 3200,- Kč, které byly zaslány na adopci. ZOO Ostrava pravidelně zasílá dopis s aktuálními informacemi o adoptovaném zvířeti a v závislosti na výši příspěvku nám zasílá volné vstupy do ZOO, které každý rok využije nějaká třída z prvního stupně v rámci školního výletu.

     Pro rok 2013 se podařilo vybrat částku 3120, - Kč, která se ještě ke konci roku 2012 odeslala do ZOO. Na adopci přispěly všechny třídy. Třídy prvního stupně částkou 10 Kč na žáka a třídy druhého stupně částkou 20 Kč na žáka.Také část učitelského sboru přispěla finanční částkou. Děkujem všem, kteří se každoročně do sbírky zapojují!:-)

     Pro rok 2014 se podařilo vybrat větší částku než v předchozím roce a to 4240,- Kč.Děkujem všem, kteří se každoročně do sbírky zapojují:-)

      Pro rok 2015 se podařilo vybrat částku 3000,- Kč.Děkujeme všem,kteří se každoročně do sbírky zapojují.

     V listopadu proběhl vánoční jarmark a část výdělku třídy přispějí na adopci Dandelióna. Vybranou částku odešleme před vánocemi na konto. Pro rok 2016 se podařilo vybrat částku 3200,- Kč,která už byla odeslána na konto ZOO Ostrava. Děkujeme všem žákům i pedagog. pracovníkům,kteří se zapojili do sbírky.

 


Comments