ASOMPO skládka

     V rámci volitelného předmětu žáci VII. ročníku navštěvují ASOMPO skládku, kde se seznámí s problematikou komunálního odpadu, fungování skládky a následného  využití bioplynu.
      Ve školním roce 2018/2019 na podzim se sedmá třída vydala na exkurzi na ASOMPO skládku. Chtěla bych poděkovat panu Ing. Hajníkovi, který nám každý rok velice ochotně tuto exkurzi umožní.
    


ċ
Lenka Hlavinková,
1. 1. 2013 10:34
Comments