ASOMPO skládka

     V rámci volitelného předmětu žáci VII. ročníku navštěvují ASOMPO skládku, kde se seznámí s problematikou komunálního odpadu, fungování skládky a následného  využití bioplynu.
      Ve školním roce 2017/2018 na podzim se sedmá třída vydala na exkurzi na ASOMPO skládku. Chtěla bych poděkovat panu Ing. Hajníkovi, který nám každý rok velice ochotně tuto exkurzi umožní.
     Termí  exkurze je 3.11.2017.


ċ
Lenka Hlavinková,
1. 1. 2013 10:34
Comments