Carbon detectives

     Škola je zapojena do projektu Carbon detectives. Program uhlíkoví detektivové poskytuje podporu a nápady, jak naše škola může přispět ke zmenšení vlastní uhlíkové stopy. Poskytuje také nástroje pro sledování pokroků a zaznamenávání úspor. Vzhledem k tisícovkám škol, které se na projektu po celé Evropě podílejí, mohou naše aktivity přinést významnou změnu.

Comments