Dny Země

     V dubnu škola pořádá tradiční Dny Země. Všichni žáci školy absolvují tři dny netradiční výuky zaměřené na oblast EVVO.
          Ve školním roce 2015/2016 budou Dny Země v termínu 20. - 22.4.2016
        Téma letošních Dnů Země je Voda, která  se promítne do všech vyučovacích hodin.        
  
Comments