Ekologická stopa školy

     Škola se zapojila do projektu výpočtu ekologické stopy školy. Ekotým v tomto školním roce vypočítá ekologickou stopu školy. Co vlastně ekologická stopa zahrnuje? Provoz školy je umožněn díky stavebním materiálům, z kterých byla postavena, a díky elektřině a zemnímu plynu, používaných na svícení, vytápění a napájení. Školní jídelna využívá potraviny z míst blízkých a vzdálených a žáci i jejich učitelé do školy chodí pěšky, jezdí osobním automobilem nebo veřejnou dopravou. K výuce je potřeba spousta učebnic, papíru, sešitů, počítačů a dalších věcí a zařízení. Některé suroviny se třídí, jiné končí nenávratně na skládce. Přepočítáním těchto a mnoha dalších zdánlivě nesouvisejících údajů na plochu odpovídajících produktivní půdě a sečtením různých složek (budova školy, stravování, doprava, spotřeba a odpady) získáme ekologickou stopu školy.

Comments