Ekotým

     Žáci druhého stupně – členové biologického kroužku tvoří ekotým školy. Pravidelně se scházejí v rámci biologického kroužku a řeší problematiku EVVO na naší škole.

Biologický kroužek  v roce 2016:

termíny: 1.3.2016

                26.4.2016

                24.5.2016

             

                

Ve školním roce 2015/2016 tvoří Ekotým školy žáci VI. třídy.

 
     Ekotým sestavil na podzim 2011 Ekokodex naší školy, který se budeme snažit dostat do podvědomí nejen žáků, ale i všech zaměstnanců školy. Ekokodex je soubor pravidel a jednání žáků a zaměstnanců ZŠ Mořkov.

Ekokodex

Odpady

        třídíme odpad

        neodhazujeme odpadky ve škole

        kompostujeme

        šetříme papír a oboustranně jej  využíváme

 

Voda

        šetříme vodou

        zavíráme kohoutky

        zachycujeme a využíváme dešťovou vodu na školním pozemku

 

Energie

        větráme krátce a intenzivně

        zavíráme dveře do tříd i jednotlivých pavilónů

        regulujeme pomocí termoventilů teplotu na chodbách a v kabinetech

        zbytečně nesvítíme

        po výuce odděláváme žaluzie

        používáme úsporné zářivky a spotřebiče

        počítače vypínáme

 

 

Prostředí školy

        pečujeme o okolí školy

        podílíme se svými pracemi na výzdobě školy

        neničíme zařízení školy

        pečujeme o květiny ve škole

        pracujeme na školním pozemku 

  

Comments