Recyklohraní

     Škola je zapojena do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Díky registraci v tomto programu škola získává pravidelně studijní materiály k problematice odpadů. V rámci projektu probíhá soutěž, kde žáci plní jednotlivé úkoly a škola za jejich správné provedení získává body, které potom může na konci školního roku využít a získat tak pro školu nové pomůcky. Jednotlivé úkoly plní členové ekotýmu. Součástí programu je taky sběr použitých baterií, drobného elektrozařízení, tonerů a mobilů.

rok 2009

 • 43 kg baterií

rok 2010

 •  12 kg. baterií
 •  30 kg  drobného elektrozařízení

rok 2011

 • 17 kg baterií
 • 48 ks mobilů
 • 342 kg drobného elektrozařízení
 • 142 kg velkého elektrozařízení

rok 2012

 • 38 ks mobilů

rok 2013
 • 6 ks TV, 3 PC,2 ks monitory
 • 75 kg drobného elektrozařízení
 • 27 kg baterií

rok 2014
 • 30 kg baterií
 • 75 kg drobného elektrozařízení
 • tonery
rok 2015
 • 19 kg baterií
 • 34 kg drobného elektrozařízení
 • tonery
rok 2016
 • 132 kg drobného elektrozařízení
 • 13 ks PC            
rok 2017

 • 20 ks mobilů
 • 28 kg baterií
 • 40 kg drobného elektrozařízení
 • tonery
rok 2018
 • 18 kg baterií
 • 44 kg drobného elektrozařízení
 • tonery
rok 2019
 • 20 kg baterií
 • 30 kg drobného elektrozařízení
 • tonery

 
Comments