Sběr papíru

Sběr papíru


  • od října 2017 se zahajuje soutěž ve sběru tříděného papíru, která bude probíhat po celý školní rok
  • soutěž je pro všechny žáky ZŠ
  • soutěží jednotlivci
  • tříděný papír se bude vybírat vždy v pátek v 7.25 – 7.40 hod. dveře napravo od hlavního vchodu do školy
  • papír musí být tříděný podle požadavků firmy Ekocell, která bude tříděný papír odebírat
  • soutěž bude vyhodnocena na konci školního roku a na nejlepší z vás čekají pěkné odměny

papír je potřeba třídit na tyto složky:

1)   denní tisk (Deník, Aha, Blesk, MF Dnes aj.)

2)   reklamní materiály na novinovém papíru (Metro, Globus, Kaufland aj.)

3)   ostatní letáky a časopisy na lesklém papíru

4)   kartony (poskládané na formát A3 nebo A4)

5)   sešity


Finanční částka z tohoto sběru se zašle na konto Dobrý anděl.

 


 

 

   

Comments