Testování

Samotestování žáků - instruktážní video - doporučujeme shlédnout před nástupem do školy

Pokyny k testování:
 1. Testování žáků bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek) samoodběrem neinvazivními Ag testy vždy bezprostředně po příchodu do školy.

 2. Žák, který nebude ve škole přítomen  v testovacích dnech (nebo na začátku vyučování v těchto dnech), se testuje bezprostředně po svém příchodu do školy.

 3. Při testování žáků 1. až 3. třídy je možná asistence zákonného zástupce.

 4. Vyhodnocení testu (15 - 20 minut):
  • negativní výsledek - účast na prezenční výuce
  • pozitivní výsledek - žák ihned odchází ze školy se zákonným zástupcem nebo odchází sám (se souhlasem zákonného zástupce) nebo je umístěn do samostatné místnosti (škola informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka); je potřeba telefonicky informovat lékaře a absolvovat RT-PCR test 
  • nečitelný/chybný výsledek - test se opakuje

 5. Při pozitivním výsledku testu ve čtvrtek škola neumožní prezenční výuku celé třídě, návrat celé třídy k prezenční výuce bude záviset na výsledku RT-PCR testu pozitivně testovaného žáka.

 6. Žák, který se neúčastní testování, se nemůže účastnit prezenčního vzdělávání, ale škola ho nevzdělává distančním způsobem. 

 7. Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží potvrzení od lékaře, že absolvovali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo víc než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

 8. Povinné testování žáků se netýká individuálních konzultací.

Comments