Družinové novin(k)y

30.8.2020  - přidány informace pro rodiče pro rok 2020/2021


ŠD – základní informace

1. Nástup do ranní družiny probíhá takto – zazvoní a pověřený pracovník školy dítě převezme u hlavních dveří

2. Vyzvedávání ze školní družiny probíhá takto – zazvoní a po sdělení jména dítěte – dítě přivede asistentka nebo vychovatelka ŠD

3. Žáci budou vybaveni z domova čistou rouškou, kterou v případě potřeby v družině použijí

4. Žáci do školní družiny donesou krabici papírových kapesníků

5. Pitný režim ve školní družině – vlastní pití v podepsané lahvi

6. Schůzky s vychovatelkami je nutné dohodnout předem

7. Všechny informace ohledně výletů a akci mimo školu budou mít žáci nalepené v deníčku, zákonný zástupce sdělení podepíše nebo vyplní přihlášku a v požadovaném termínu provede úhradu

8. Veškeré omlouvání pouze písemnou formou, tzn. omluvenka i na 1.9.2020, pokud dítě nepůjde do ŠD a nebude si ho zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedávat osobně

 Ċ
Jitka Kyselá,
30. 8. 2020 13:10
Comments