Kroužky

 

Kroužky ve školním roce 2016/2017

 

Název kroužku                 Vyučující                              den                                       čas

Taneční                               J.Fabíková                          út                            17.00 – 18.00

Turistický                           L.Kociánová                       1xměsíc                individuální schůzky

Sportovní hry                    J.Horáková                         čt                            13.45 – 14.30

Keramický                          L.Kociánová                       po                           14.00 – 15.30

Školní časopis                   L.Juráčková                        individuální schůzky

Čtenářský klub                  I.Raabová                           st                            13.30 – 15.00

Výtvarný                             I.Raabová                           út                           13.45 – 15.15

Pěvecký                              D.Rýdelová                        út                            13.40 – 14.25

Míčové hry                        D.Převorová                                                     7.10 – 7.40

Jazykový                             D.Rýdelová                        individuální schůzky

Pěvecký  1.st.                    I.Konečná                           st                              13.30 – 14.15   
Pohybový                          I. Sedlářová                        po                              15.30 - 16.30 
Šachový                             J. Fabík                                út                               14.00 - 15.00