Kroužky

 

Kroužky ve školním roce 2017/2018

 

Název kroužku                 Vyučující                          den                                 čas

Taneční                            J.Fabíková                         út                           17.00 – 18.00

Turistický                         L.Kociánová                       1xměsíc               individuální schůzky

Deskové hry                     I.Kolářová                          st                            12.45 – 13.30

Keramický                        L.Kociánová                       st                            13.30 – 16.00

Anglický jazyk                  K.Váňová                           st                            13.15 – 14.00

Pěvecký                            D.Rýdelová                        po                          13.30 – 14.15

Míčové hry                       D.Převorová                       st                              7.05 – 7.40

Pohybový                          I.Sedlářová                        po                          15.30 – 16.30

Pěvecký  1.st.                   I.Konečná                          po                          13.30 – 14.15