Odborná vyšetření

Zubní lékař:

        - preventivní prohlídky zajišťuje MUDr. Petra Arátorová, tel.: 733 503 442
        - Je povinností rodičů zajistit 2x ročně preventivní prohlídku svého dítěte.


Dorostový lékař:

            - MUDr. Jana Machová, tel.:556 759 432

Odborná
vyšetření žáků s poruchami učení a chování, návrhy na odročení školní docházky, vyšetření profesionální orientace atp. zajišťuje pro žáky školy

Pedagogicko-psychologická poradna, Žižkova 3, 741 01 Nový Jičín, tel.: 556 771 144

- Speciální pedagogické centrum, Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, tel.:556 706 262