Přijímací řízení na SŠ


Informace k přijímacímu řízení

V přiloženém souboru jsou zadány aktuální informace k úpravě termínu jednotné přijímací zkoušky.

Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – Jednotná přijímací zkouška

https://prijimacky.cermat.cz/

 

Webové stránky Moravskoslezského kraje

https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/prijimaci-rizeni-2212/


I

Comments