Úspěchy našich žáků

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Ve středu 3.května 2017 proběhla na 1.stupni pěvecká soutěž.
V kategorii 1. a 2.tříd se umístil
na 1.místě Zbyněk Číp
na 2.místě Lenka Skalková
a na 3.místě Valerie Géryková

V kategorii 3. až 5.třídy obsadila
1.místo Viktorie Géryková
2.místo Marika Trutmanová a Roman Volek
a na 3.místě Ellen Žurková
Všem účinkujícím děkujeme za velmi pěkná vystoupení.


V úterý 21.února 2017 se v Novém Jičíně konalo okresní kolo zeměpisné olympiády.
Naši školu reprezentovali vítězové školního kola ve 3 kategoriích podle věku:
za 6.třídu  - Marek Pastva - obsadil 6.místo,
za 7.třídu - Magdaléna Jurášová - 19.místo,
za 8. a 9.třídu - Denis Kyselý - 4.místo.
Všem děkujeme za kvalitní přípravu a podané výkony a rovněž děkujeme p.uč.Šindlerové za jejich přípravu.


Ve středu 22.února 2017 se konala "Recitační soutěž"chlapců a děvčat z 1. - 5.třídy. Celkem se do soutěže zapojilo 25 žáků.

V kategorii mladších žáků - 1. a 2.třída se umístili tito žáci:
1.místo   Aleš Macíček ze 2.třídy
2.místo   Matěj Gold ze 2.třídy a Lucie Fabíková z 1.B třídy
3.místo   Lenka Skalková z 1.A třídy

V kategorii starších žáků - 3. - 5.třída se umístili tito žáci:
1.místo   Lukáš Hegar z 5.třídy
2.místo   Viktorie Geryková ze 4.třídy
3.místo   Jan Macháč z 5.třídy a Jakub Kramoliš z 5.třídy

Všem soutěžícím děkujeme za pěkná vystoupení.


Ve středu 16.listopadu a v pátek 2.prosince 2016 se družstvo naší školy, ve složení Jan Macháč, Jakub Kramoliš, Adam Kudělka, Adam Géryk, Lukáš Hegar, Vojtěch Jašek a Matyáš Géryk z 5.třídy a Vít Géryk s Honzou Křížkem z 6.třídy, zúčastnilo turnaje v Miniházené na hale ABC v Novém Jičíně.
Chlapci hráli skvěle a právem si vybojovali 1.místo z 8 hraných zápasů a postupují s 16 body v tabulce.
Všem jmenovaným žákům děkujeme za reprezentaci školy a zároveň děkujeme i p.uč.Převorové za jejich přípravu.


Ve čtvrtek 1.12.2016 proběhlo v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze slavnostní vyhlášení projektu Dětský čin roku 2016.
Adéla Macháčová z 9.třídy vyhrála v kategorii Kolektivní pomoc.
Srdečně Adélce gratulujeme a děkujeme žákyním 9.třídy Adéle Černochové, Vendule Hoďákové, Adéle Šmídové  a žáku 6.třídy Jakubu Macháčovi za pomoc, kterou po doby léčby Adéle poskytovali.


Dne 27.září 2016 proběhla soutěž v Přespolním běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V kategorii mladší chlapci naši školu reprezentovalo družstvo,  Jan Kyselý, Denis Kyselý, Vojtěch Kudělka, David Kunc a Jan Křížek, které se umístilo na 7.místě v konkurenci 20 družstev.
V kategorii mladší dívky naši školu reprezentovalo družstvo, Lucie Jančálková, Sára Zlámalová, Klára Machová, Nela Kohoutová a Eliška Macháčová, které se umístilo na 15.místě.
V kategorii starších dívek naši školu reprezentovalo družstvo,Alice Rýdlová, Tereza Kučerová, Nikola Kutláková a Jana Fiurášková, které se umístilo na 17.místě.
V kategorii starších chlapců naši školu reprezentovalo družstvo, Tomáš Křížek, Jan Jašek, Jan Hegar, Jan Géryk a Marek Mach, se v konkurenci 22 družstev umístilo na pěkném 4.místě. Od 3.místa je dělil pouze jeden bod.
Mezi jednotlivci se nejvíc dařilo Denisu Kyselému, který se v kategorii mladších žáků v konkurenci 100 závodníků umístil na 4.místě.


Dne 20.září 2016 proběhla soutěž Velká cena malých zoologů 2016 v ZOO Ostrava. Naši školu reprezentovalo družstvo 5.třídy ve složení: Tereza Kramolišová, Rozálie Matalíková, Tereza Modláková, Jakub Kramoliš a Jiří Doubravský. 
V konkurenci 55 družstev se umístili na 15.místě.

Ve dnech 8. - 10.září 2016 proběhlo republikové finále soutěže OVOV(Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Brně. Naši školu reprezentoval Jan Křížek, který s celkovým počtem 
6 976bodů se umístil ve své kategorii na pěkném 12.místě.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci v těchto soutěžích a p.uč.Hlavinkové za jejich přípravu.

Comments