Volitelné předměty

 

6.ročník               - etická výchova

7.ročník               - biologické praktikum

8.ročník               - svět práce

9.ročník               - svět práce

                             - finanční matematika

                             - environmentální praktika