Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Letos proběhne zápis opět distanční formou, tedy doručením nezbytných dokumentů základní škole v termínu 

od 1. dubna do 16. dubna 2021.

Dokumenty pro zápis do 1. třídy       (kliknutím na název dokumentu jej stáhnete)
 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání nebo v případě, že budete pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky Žádost o odklad povinné školní docházky

 2. Zápisový list do 1. třídy - i v případě odkladu školní docházky

 3. Prostá kopie Rodného listu dítěte
 4. - obyčejná kopie s ostatními dokumenty zaslaná poštou nebo odevzdaná ve škole
  - případně fotografie Rodného listu zaslaná spolu s ostatními dokumenty emailem s el. podpisem nebo datovou schránkou


 5. Zápisový list do družiny - máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo družinu.
  Budete-li na příští školní rok přihlašovat do družiny i své starší děti, můžete Zápisový list do družiny pro další dítě odevzdat při "zápisu".

 6. Přihláška ke stravování ve Školní jídelně
Nemáte-li možnost vytisknout si potřebné dokumenty, můžete si je po domluvě vyzvednout ve škole (556 759 394).


Možnosti doručení:

kompletní sadu dokumentů (žádost, zápisový list do 1. třídy a kopii rodného listu, případně přihlášku do ŠD a ŠJ), je možno doručit jedním z těchto způsobů:
 1. podáním ve škole - do schránky školy u hlavního vchodu

 2. poštou - na adresu školy: Sportovní 258, Mořkov, 74272 - rozhodující je datum podání na poště

 3. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce - na zsmorkov@zsmorkov.cz
 4. - prosíme, do předmětu mailu napište: Zápis - "Jméno dítěte"

 5. datovou schránkou - ID datové schránky školy: 6dnmfih 
  Datovou schránku si zákonní zástupci mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více  informací na https://chcidatovku.cz
Na doručení písemností jinou cestou nebude brán zřetel.