Etapy

Etapa
 Náplň Stav
prosinec 2012 příprava návrhu naučné stezky, nákup stavebního materiálu 
leden–únor 2013 výroba keramických jmenovek, návrhy informačních panelů a
deníků pro žáky, výroba budek pro ptáky a hmyz
 
březen 2013 terénní úpravy, zabezpečení objektu školní zahrady 
duben–červen 2013 vybudování učebny v přírodě, výsadba keřů, stromů a rostlin,
zhotovení informačních panelů o přírodě, vybavení učebny
lavicemi, stoly, tabulí, příprava provozního řádu učebny
 
 září 2013 dokončení výsadby, slavnostní otevření učebny v přírodě, zahájení pozorování
na naučné stezce a zapisování do deníků
 
 říjen–listopad 2013 podzimní údržba naučné stezky, pozorování na naučné stezce a
zapisování do deníků
 

Comments