Projekty EU


Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola byla zapojena do projektu MŠMT, v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_022.
V období leden 2017 až prosinec 2018 jsme realizovali šablony:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8/16/32/80 hodin, ve vybraných variantách

  • Tandemová výuka na ZŠ

  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ

  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠVýzva č. 57  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(vloženo 23. 11. 2015)

Naše škola byla zapojena do projektu MŠMT, v rámci OP VK, výzva č. 57.
Realizovali jsme 2 šablony:

  • Šablona č. 3 - Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu
  • Šablona č. 4 - Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learninguVýzva č. 56  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(vloženo 28. 8. 2015)

Naše škola byla zapojena do projektu MŠMT, v rámci OP VK, výzva č. 56.
Realizovali jsme3 šablony:
Šablona č. 1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Šablona č. 2 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Šablona č. 4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky


Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce
(vloženo 28. 8. 2015)

Cíle projektu: Projekt měl za cíl podpořit pedagogy k efektivnímu využívání ICT ve výuce za pomoci dotykových zařízení a didaktických oborových školení a navést je k moderním přístupům a metodám ve výuce (individuální výuka, interaktivita, digitalizace, kritické myšlení...)


EU- peníze školám

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro 2. stupeň:
1) matematika – tematický okruh Číselné obory. Materiály jsou dostupné na vyžádání u paní učitelky Kociánové (e-mail: lenka.kocianova (zavináč) zsmorkov.cz )
2) fyzika - tematický okruh Mechanika, termika, optika a elektromagnetismus. Materiály jsou dostupné na vyžádání u paní učitelky Kyselé (e-mail: jitka.kysela (zavináč) zsmorkov.cz)
3) informatika - tematický okruh Žák jako uživatel PC. Materiály jsou dostupné na vyžádání u paní učitelky Kyselé (e-mail: jitka.kysela (zavináč) zsmorkov.cz)


Games4English

Naše škola se na začátku školního roku 2011/2012 zapojila do projektu Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií, jež byl realizován občanským sdružením EUFORALL a byl financován z prostředků Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky.

více...

Comments