Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace, zastoupená svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla následovně:

od školního roku 2018/2019 jsou k základnímu vzdělávání přijati tito žáci:


 registrační číslo
 výsledek řízení
1/2018  přijat/a
2/2018 přijat/a
3/2018  přijat/a
4/2018  přijat/a
5/2018  přijat/a
7/2018  přijat/a
8/2018  přijat/a
9/2018  přijat/a
10/2018  přijat/a
11/2018  přijat/a
12/2018  přijat/a
13/2017  přijat/a
14/2018  přijat/a
15/2018  přijat/a
16/2018  přijat/a
17/2018  přijat/a
18/2018  přijat/a
19/2018  přijat/a
20/2018  přijat/a
21/2018  přijat/a
22/2018  přijat/a
24/2018  přijat/a
26/2018  přijat/a
27/2018 přijat/a
 28/2018  přijat/a
 29/2018  přijat/a
 30/2018  přijat/a
 31/2018  přijat/a
 32/2018  přijat/a
 33/2018  přijat/a
 34/2018  přijat/a
 35/2018   přijat/a
 37/2018   přijat/a

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy a Mateřské školy Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Zveřejněno dne 12. 4. 2018

Mgr. Yvona Šindlerová
ředitelka školy


Comments