Školní družina

Ve školní družině zatím není pevná linka, proto má každá vychovatelka služební telefon, na který mohou rodiče v případě potřeby volat:
 
ŠD1 Doubravská Jana     605018319
ŠD2 Maloňová Jana        604142867

Děti nenosí do školní družiny žádné cennosti ani vlastní hračky – za jejich ztrátu nenese škola odpovědnost!!!!!!!!!

Rodiče jsou povinni nahlásit vychovatelce oddělení, které dítě navštěvuje, jeho vyzvednutí a odchod z družiny !!!!!!!!

 
 Ranní provoz 6.00 – 7.30
 Odpolední provoz 11.30 - 16.00
 Prázdninový provoz - v případě zájmu je možné zajistit provoz v družině, zájem
- o tuto službu je nutné nahlásit vychovatelkám nejpozději
- týden před prázdninami, nejméně 10 dětí
- o hlavních prázdninách možnost příškolního tábora
- v případě zájmu min. 10 dětí
 Školné- 70,- Kč/měsíc – 2x ročně, celkem 350,- Kč na 1 pololetí

- v 1.-2. týdnu záři na 1. pololetí

- v 1.-2. týdnu února na 2. pololetí
 Zápisní lístky- vyznačit dobu odchodu, hlavně, pokud dítě odchází samo
- změny by měly být včas nahlášeny – změna tel.čísla,  bydliště, atd.
 Zmocnění- jmenovitě vypsat, kdo bude dítě vyzvedávat vč. kontaktů a č. OP
 Omluvenky- odchod mimo dobu vyznačenou na zápisním lístku je nutné doložit písemnou omluvenkou, písemně je nutné oznámit i změnu doprovodu, abychom nepředali dítě komu nemáme
 Potřeby do ŠD- starší oděv na převlečení, aby si děti mohly hrát beze strachu, že se umažou
- papírové kapesníky
- 1 balíček balených bonbónů na odměny při soutěžích
- 1x týdně chodíme do tělocvičny – děti budou mít cvičební úbor
 Stravné- obědy v příp. nepřítomnosti dítěte ve škole, rodiče odhlašují oběd sami
- v případě nemoci dítěte - 1. den ještě oběd za nižší cenu
do nosičů, každý další den nutno doplatit do plné ceny obědu
- dbát na včasné odhlašování obědů, jinak bude účtována plná cena
 Pitný režim- zajišťují rodiče, děti si mohou do družiny donést podepsaný sirup a dělat si vodu se sirupem do vlastního plastového kelímku nebo PET lahve
 Aktivity- během měsíce září proběhne v ŠD odpoledne s klaunem Hopsalínem
- dále během školního roku máme naplánovány návštěvy muzeí
- školní výlet letos bude jednodenní a zajistíme ho v průběhu roku
- bližší informace ke všem aktivitám budeme lepit do deníčku
- je nutné dodržovat termíny odevzdávání přihlášek a úhrady