>>>Přijetí do ŠD na šk. rok 2021/2022<<<

Do školní družiny jsou přijímáni žáci/žákyně od 1. do 5. ročníku základní školy na základě řádně vyplněné přihlášky, která je uložena u vychovatelky školní družiny nebo ji stáhnete ZDE.

Ředitelka školy stanovuje na školní rok 2021/2022 pro přijetí žáků/žákyň do školní družiny tato kritéria:

 Kritérium Bodové hodnocení
 Žák/žákyně 1. a 2. ročníku ZŠ5
 Žák/žákyně 3., 4. a 5. ročníku ZŠ3
 Sourozenec v ŠD2
 Sourozenec ve škole1
 Individuální potřeby žáků/žákyň a zákonných zástupců
– přednost žáci/žákyně, kteří navštěvují ŠD všechny pracovní dny v týdnu
- přednost žáci/žákyně, kteří opouštějí ŠD nejdříve ve 14.30 hod.
- dojíždějící žáci/žákyně
- děti zákonného zástupce – samoživitele/ky
- jiné závažné skutečnosti
2


Přihlášky budou odevzdávány:
1. třída - zároveň s Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání
2. - 5. třída nejpozději do 31. 5. 2021.
 
Kapacita je stanovena na 80 žáků.

Pokud dojde k naplnění kapacity školní družiny, bude rozhodující získaný počet bodů.

V případě shodného počtu bodů dostane přednost mladší žák/žákyně.

                                                                                            Mgr. Yvona Šindlerová

                                                                                                 Ředitelka školy

V Mořkově, 15.3.2021

Ċ
Jitka Kyselá,
15. 3. 2021 5:58
ĉ
Jitka Kyselá,
17. 3. 2021 2:37
Comments