Stravné

Stravné podle věkových kategorií
 

Věková kategorie         MŠ do 6 let      MŠ 7 let           ZŠ 7-10 let        ZŠ 11-14 let      ZŠ 15 let +

 

přesnídávka                    8 Kč                 8 Kč

oběd                              21 Kč               25 Kč                   25 Kč               28 Kč               29 Kč

svačina                           8 Kč                 8 Kč

na nápoje                       3 Kč                 3 Kč

                      

Celodenní strava           40 Kč               44 Kč

Polodenní strava           32 Kč               36 Kč

   
 
                                    

 

 

                                                                                


Comments