Přihlášení ke stravování

Na začátku každého školního roku je zákonný zástupce žáka povinen vyplnit přihlášku ke stravování.
Zde ke stažení

To i v případě, že bude žák využívat možnosti ke stravování ve školní jídelně jen v některých měsících nebo dnech během celého školního roku.

Současně s přihláškou zaplatí žák jednorázovou vratnou zálohu 700,-Kč, která jim bude vrácena při odhlášení ze stravování.
Comments