Stravné -!! ZMĚNA od 1.9.2021 !!

se platí pouze bezhotovostně.

Je nutno si po domluvě s vedoucí školní jídelny zřídit na svém účtu svolení k inkasu pro účet s číslem

17 72 53 23 19 / 0800 

Cena stravného za jeden oběd pro školní rok 2021/2022 

7 - 10 let  ...........     26,-Kč

11 - 14 let  .........     31,-Kč

15 let  .................     36,-Kč