Stravné -!! ZMĚNA od 12.8.2020 !!

se platí pouze bezhotovostně.

Je nutno si po domluvě s vedoucí školní jídelny zřídit na svém účtu svolení k inkasu pro účet s číslem

17 72 53 23 19 / 0800 

Cena stravného za jeden oběd pro školní rok 2020/2021 
(kalkulační list od 12.8.2020)

7 - 10 let  ...........     25,-Kč

11 - 14 let  .........     29,-Kč

15 let  .................     33,-Kč