Týdenní plány

Všechny potřebné informace o učivu a dění ve škole přesouváme
od 1. 9. 2017 do Školy OnLine.


Najdete je v kalendáři jako poznámky k hodině, akce školy, výukové materiály nebo zprávy v systému (které vám budeme posílat i na e-mail).
Děkujeme za pochopení naší snahy o sjednocení informací
podporu zajišťuje Jitka Kyselá