Kroužky

Kroužky ve školním roce 2022/2023


Keramický Kociánová 1. - 9. úterý 13.30 - 16.00

Turistický Kociánová 1. - 9. sobota 1x za měsíc

Sportovní hry Horáková 1. - 2. úterý 13.30 - 14.15

Taneční Fabíková MŠ, 1. - 5. úterý 17.00 - 18.00

Turisticko - vlastivědný Rafaj 2. - 7. pátek 15.00 - 16.00