Organizační pokyny

  1. Příchod žáků do školy bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi třídami. Vstup do školy bude hlavním vchodem nebo vstupem od učebny v přírodě (podle ročníků).

  2. Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

  3. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení bude omezen jen na pozvání.

  4. Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole zdravotnické roušky nebo respirátory, zaměstnanci školy (i jiné osoby) vždy respirátory.

  5. Při vstupu do budovy každý použije dezinfekci.

  6. Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci dodržovat stanovená hygienická pravidla (dezinfekce, časté mytí rukou, používání jednorázových ručníků nebo vysoušečů rukou, časté a intenzivní větrání, rozestupy...).

  7. Každý žák musí mít s sebou minimálně dvě zdravotnické roušky na den a sáček na uložení použité roušky.

  8. Postup při podezření na možné příznaky (covid-19):

  • příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy - žák ihned odchází ze školy se zákonným zástupcem, odchází sám (se souhlasem zákonného zástupce) nebo je umístěn do samostatné místnosti (škola informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka),

  • příznaky se vyskytnou v průběhu výuky - žák je umístěn do samostatné místnosti (škola informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka), zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do ZŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost).

  1. Pokyny ke školnímu stravování:

  • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.

  • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Není umožněn samoobslužný výdej.

  • Při stravování jsou v jídelně jen žáci jedné třídy.

  1. Žáci ze školy odchází vchody, kterými do budovy přišli.