Změna školního řádu 
(publikováno 31. 8. 2018)

Oznamujeme žákům a  jejich zákonným zástupcům, že od 1. 9. 2018 platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v budově školy v době od 7:25 do 16:00. Žáci jsou pod neustálým pedagogickým dohledem, v případě nutnosti (nevolnost, zranění atd.) kontaktuje zákonné zástupce pracovník školy. I rodič může své dítě dle potřeby kontaktovat přes vyučujícího. Tudíž není nutné mít jakékoliv mobilní zařízení, v době přítomnosti žáka ve škole, zapnuté. Porušení tohoto zákazu bude hodnoceno jako závažné porušení školního řádu a klasifikováno podle Pravidel pro hodnocení (příloha č.1 Školního řádu).

Odůvodnění: mnoho žáků soustředí svoji pozornost a energii právě na mobilní zařízení. Škola však má především podporovat aktivní komunikaci mezi žáky, upevňovat sociální vazby, starší spolužáci by měli být příkladem těm mladším žákům naší školy, měli by být těmi správnými vzory. Taktéž chceme zabránit  zneužívání těchto zařízení v době vyučování i o přestávkách (natáčení, focení, sociální sítě, zakázané webové stránky,..). 

Mimo jiné by žáci měli přestávky využívat k přípravě na vyučování, svačení, osobní hygieně. :)

Děkujeme za pochopení a věříme, že časem tuto volbu všichni oceníme.


(publikováno 4. 7. 2018)

Žáci 6. třídy vytvořili v rámci projektu Global SCHOOLS velmi zajímavou i poučnou kuchařku. Dokonce není vyloučeno, že budou nějaká pokračování.
Mrkněte a nechte se inspirovat na nejen letní vaření :)Čapí zprávy z komína
(upraveno 31. 8. 2018)

:) JJ Čápi na dovolené, děti hurá do školy. :)

Mláďata-čápata jsou nejméně 3 - :)
Od neděle 1. 4. jsme tu oba :)
25. 3. 2018 spatřen na školním hnízdě sameček čápa bílého👍
Že by už zima doopravdy skončila?Sběr starého papíru
(upraveno 31. 8. 2018)

Již několik let sbíráme starý papír. Ani letos tuto tradici neporušíme. Jenže změna je život. Měníme účel, pro který sbíráme. Také letos věnujeme vydělané penízky Nadaci DOBRÝ ANDĚL. 
Sbíráme (tak jako loni):
  1. od 5. 10. 2018
  2. každý pátek od 7:25 do 7:40
  3. dveře napravo od hlavního vchodu do školy
  4. podrobnější info o sběru
Děkujeme a věříme, že se spolu s námi, rádi stanete Dobrými anděly.


Školní družina pro rok 2018/2019
  (publikováno 19. 4. 2018)

Všechny podrobné informace o přijetí dětí do školní družiny pro následující školní rok (včetně přihlášky) najdete v oddělení Družina/Přijetí do ŠD. Mrkněte :)


(publikováno 5. 9. 2017)

Pokračujeme s elektronickou žákovskou knížkou. Nelekněte se nového vzhledu. Vše funguje stejně, jen je možná zařazeno do jiné kolonky :)
Pokud máte potíže s přihlášením na Školu OnLine, prosím, kontaktujte Jitku Kyselou (nejlépe e-mailem jitka.kysela (zav.) zsmorkov.cz).
Návod na první vstup (registraci) do systému.Adopce v ZOO Ostrava - Dandelion
 Dandelion se jmenuje náš adoptivní "synáček" - Levhart cejlonský.

Jak račte vidět, je to krasavec. V ZOO Ostrava se mu daří dobře a na rok 2017 jsme mu přilepšili o 3 250Kč.

Děkujeme Vám
 

 
 

 

       

                 

 

  


 

 


 
Děkujeme
Podřízené stránky (1): Inspirace