Školní družina

Kontakty

ŠD 1     605 018 319 Doubravská Jana

jana.doubravska (zavináč) zsmorkov.cz

ŠD 2     604 142 867 Jaskmanická Markéta

marketa.jaskmanicka (zavináč) zsmorkov.cz

ŠD 3     737 611 302 Juliana Černochová

juliana.cernochova (zavináč) zsmorkov.cz

Ve školní družině není pevná linka, proto má každá vychovatelka služební telefon, na který mohou rodiče v případě potřeby volat:

Děti nenosí do školní družiny žádné cennosti ani vlastní hračky – za jejich ztrátu nenese škola odpovědnost!!!!!!!!!

Rodiče jsou povinni nahlásit vychovatelce oddělení, které dítě navštěvuje, jeho vyzvednutí a odchod z družiny !!!!!!!!

1. Nástup do ranní družiny probíhá takto – žák/rodič zazvoní a po ohlášení bude vpuštěn do šatny

2. Vyzvedávání ze školní družiny probíhá takto – pověřená osoba zazvoní a počká před hlavním vchodem

3. Žáci do školní družiny donesou krabici papírových kapesníků

4. Pitný režim ve školní družině – vlastní pití v podepsané lahvi

5. Schůzky s vychovatelkami je nutné dohodnout předem

6. Všechny informace ohledně výletů a akci mimo školu budou mít žáci nalepené v deníčku, zákonný zástupce sdělení podepíše a vyplní přihlášku a v požadovaném termínu provede úhradu

8. Zákonný zástupce omlouvá dítě pouze písemnou formou. tzn. omluvenka i na první a poslední den školy , pokud dítě nepůjde do ŠD a nebude si ho zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedávat osobně

9. Odhlásit dítě ze školní družiny je možné pomocí formuláře pro odhlášení dítěte ze ŠD ( k vyzvednutí u vychovatelek) a to pouze v těchto obdobích:

Provoz ŠD - vychovatelky
Omluvenky z družiny.pdf

Omluvenky z družiny

Zápisový lístek do ŠD.pdf

Zápisový lístek do školní družiny

informace ŠD (23/24).pdf

Informace školní družiny

23/24_vnitřní řád ŠD.pdf

Vnitřní řád Školní družiny

SOUHLAS - GDPR- vyzvedávání dítěte.docx

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro osoby vyzvedávající dítě ze ŠD

směrnice k úplatě ŠD od 1. 9. 2023.pdf

Směrnice k úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině