Školní družina

Kontakty

ŠD 1     605 018 319 Doubravská Jana

jana.doubravska (zavináč) zsmorkov.cz

ŠD 2     604 142 867 Jaskmanická Markéta

marketa.jaskmanicka (zavináč) zsmorkov.cz

ŠD 3     737 611 302 Juliana Černochová

juliana.cernochova (zavináč) zsmorkov.cz

Ve školní družině není pevná linka, proto má každá vychovatelka služební telefon, na který mohou rodiče v případě potřeby volat:

Děti nenosí do školní družiny žádné cennosti ani vlastní hračky – za jejich ztrátu nenese škola odpovědnost!!!!!!!!!

Rodiče jsou povinni nahlásit vychovatelce oddělení, které dítě navštěvuje, jeho vyzvednutí a odchod z družiny !!!!!!!!

1. Nástup do ranní družiny probíhá takto – žák/rodič zazvoní a po ohlášení bude vpuštěn do šatny

2. Vyzvedávání ze školní družiny probíhá takto – pověřená osoba zazvoní a počká před hlavním vchodem

3. Žáci do školní družiny donesou krabici papírových kapesníků

4. Pitný režim ve školní družině – vlastní pití v podepsané lahvi

5. Schůzky s vychovatelkami je nutné dohodnout předem

6. Všechny informace ohledně výletů a akci mimo školu budou mít žáci nalepené v deníčku, zákonný zástupce sdělení podepíše nebo vyplní přihlášku a v požadovaném termínu provede úhradu

8. Veškeré omlouvání pouze písemnou formou, tzn. omluvenka i na první a poslední den školy , pokud dítě nepůjde do ŠD a nebude si ho zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedávat osobně

Provoz ŠD - vychovatelky
informace k šd 2020-21.pdf

Informace o chodu školní družiny

SOUHLAS - GDPR- vyzvedávání dítěte.docx

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zmocnění pověřenou osobou 2022-23.docx

Zmocnění pověřenou osobou

Vnitřní řád školní družiny.pdf

Vnitřní řád školní družiny

Úplata_zájmová činnost v ŠD od 1.9.2023.pdf

Směrnice ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD platná od 1. 9. 2023