Adopce zvířete v ZOO Ostrava

ZŠ Mořkov má adoptované zvíře v ZOO Ostrava od roku 2006. Nejprve to byla puma Šína a po jejím odstěhování v roce 2008 do ZOO v Rakousku se adoptoval Levhart cejlonský Dandelión. Část svého výdělku z vánočního jarmarku třídy každoročně věnují na adopci a přispívá také učitelský sbor.

ZOO Ostrava pravidelně zasílá dopis s aktuálními informacemi o adoptovaném zvířeti a v závislosti na výši příspěvku nám zasílá volné vstupy do ZOO, které každý rok využije nějaká třída z prvního stupně v rámci školního výletu nebo se využijí v rámci letního tábora.

Pro rok 2019 se podařilo vybrat částku 3670, - Kč. Děkujeme všem žákům i zaměstnancům školy.