ASOMPO skládka

V rámci volitelného předmětu žáci VII. ročníku navštěvují ASOMPO skládku, kde se seznámí s problematikou komunálního odpadu, fungování skládky a následného využití bioplynu.

Ve školním roce 2019/2020 na podzim se sedmá třída vydá na exkurzi na ASOMPO skládku. Chtěla bych poděkovat panu Ing. Hajníkovi, který nám každý rok velice ochotně tuto exkurzi umožní.