ASOMPO skládka

V rámci volitelného předmětu žáci VII. ročníku navštěvují ASOMPO skládku, kde se seznámí s problematikou komunálního odpadu, fungování skládky, kompostárny a následného využití bioplynu.

Ve školním roce 2022/2023 na podzim se sedmá třída vydala na exkurzi na ASOMPO skládku. Chtěla bych poděkovat paní Mgr. M. Kiššové, kte nám každý rok velice ochotně tuto exkurzi umožní a paní P. Šimčíkové, která nás provede skládkou a poskytne podrobný výklad.