ASOMPO skládka

V rámci volitelného předmětu žáci VII. ročníku navštěvují ASOMPO skládku, kde se seznámí s problematikou komunálního odpadu, fungování skládky,kompostárny a následného využití bioplynu.

Ve školním roce 2022/2023 na podzim se sedmá třída vydala na exkurzi na ASOMPO skládku. Chtěla bych poděkovat paní Mgr. M. Kiššové, který nám každý rok velice ochotně tuto exkurzi umožní a paní P. Šimčíkové,která nás provede skládkou a poskytne podrobný výklad.