Les ve škole - Škola v lese

Do tohoto programu je škola zapojena několik let. Základním prvkem programu jsou pracovní listy s metodikou pro učitele, které nabízejí aktivity i celé výukové lekce. Dále laminované skládací klíče, které pomohou při určování přírodnin v terénu a výukové plakáty. Tyto materiály se využívají při výuce.

Ve školním roce 2013/2014 proběhlo testování nové metodiky tohoto projektu u žáků IV. třídy v rámci výuky přírodovědy. Metodika ověřena žáky IV. třídy. Ověřování projektu - téma "Lesní rovnováha" probíhal od listopadu do května. Děti si vytvořily své lesní deníky.Ukázky s ověřování ve fotogalerii.

Více o projektu

Díky zapojení do tohoto programu se mohla naše škola zúčastnit akce Zelené školy 2015, kde se díky hlasování žáků, zaměstnanců školy a lidem v obci podařilo umístit mezi vybranými patnácti školami což pro nás znamenalo finanční dar 10000 Kč na realizaci našeho projektu Smyslový chodník.