Recyklohraní

Škola je zapojena do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Díky registraci v tomto programu škola získává pravidelně studijní materiály k problematice odpadů. V rámci projektu probíhá soutěž, kde žáci plní jednotlivé úkoly a škola za jejich správné provedení získává body, které potom může na konci školního roku využít a získat tak pro školu nové pomůcky. Jednotlivé úkoly plní členové ekotýmu. Součástí programu je taky sběr použitých baterií, drobného elektrozařízení, tonerů a mobilů.

rok 2009

 • 43 kg baterií

rok 2010

 • 12 kg. baterií

 • 30 kg drobného elektrozařízení

rok 2011

 • 17 kg baterií

 • 48 ks mobilů

 • 342 kg drobného elektrozařízení

 • 142 kg velkého elektrozařízení

rok 2012

 • 38 ks mobilů

rok 2013

 • 6 ks TV, 3 PC,2 ks monitory

 • 75 kg drobného elektrozařízení

 • 27 kg baterií

rok 2014

 • 30 kg baterií

 • 75 kg drobného elektrozařízení

 • tonery

rok 2015

 • 19 kg baterií

 • 34 kg drobného elektrozařízení

 • tonery

rok 2016

 • 132 kg drobného elektrozařízení

 • 13 ks PC

rok 2017

 • 20 ks mobilů

 • 28 kg baterií

 • 40 kg drobného elektrozařízení

 • tonery

rok 2018

 • 18 kg baterií

 • 44 kg drobného elektrozařízení

 • tonery

rok 2019

 • 39 kg baterií

 • 30 kg drobného elektrozařízení

 • tonery

rok 2020

 • 35 kg drobného elektozařízení

 • tonery

rok 2021

 • 162 kg drobného elektrozařízení

 • tonery

rok 2022

 • 60 kg drobného elektrozařízení

 • tonery


Jednotlivé úkoly plní žáci IX.třídy. Za úkoly škola obdrží body, které lze na konci roku proměnit např. za nádoby na třídění odpadů, papíry nebo pomůcky do výuky.