Sběr papíru

Sběr papíru

  • od října 2022 se zahajuje soutěž ve sběru tříděného papíru, která bude probíhat po celý školní rok

  • soutěž je pro všechny žáky ZŠ

  • soutěží jednotlivci

  • tříděný papír se bude vybírat vždy v pátek v 7.25 – 7.40 hod. dveře napravo od hlavního vchodu do školy

  • papír musí být tříděný podle požadavků firmy Ekocell, která bude tříděný papír odebírat

  • soutěž bude vyhodnocena na konci školního roku a na nejlepší z vás čekají pěkné odměny

papír je potřeba třídit na tyto složky:

1) denní tisk (Deník, Aha, Blesk, MF Dnes aj.)

2) reklamní materiály na novinovém papíru (Metro, Globus, Kaufland aj.)

3) ostatní letáky a časopisy na lesklém papíru

4) kartony (poskládané na formát A3 nebo A4)

5) sešity

Peníze získané za sběr papíru budou zaslány na nadaci Dobrý Anděl a také budou zakoupeny ceny pro žáky.