Učebna v přírodě se školní naučnou stezkou

Na jaře 2019 proběhla instalace environmentálních prvků na školní zahradě.

Ve školním roce 2012-2013 naše škola uspěla s projektem „Učebna v přírodě“.

Projekt byl spolufinancován z grantu poskytnutého Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

V rámci projektu vznikl udržovaný prostor s krytým sezením - učebna v přírodě, která umožňuje výuku za pěkného počasí, práci na přírodovědných projektech a soutěže v příjemném zeleném prostředí. Je využívaná k aktivitám a relaxaci rovněž dětmi ve školní družině, v zájmových kroužcích, mohou ji využít i děti z mateřské školy nebo při různých akcích občané obce.

Na školních pozemcích je vybudovaná naučná stezka s 12 stanovišti. Stala se místem, kde lze pozorovat a pochopit přírodní děje, experimentovat, získávat zručnost i dovednost.

Žáci se učí poznávat jednotlivé druhy rostlin, keřů a stromů, mohou se seznámit se způsobem, jak o ně pečovat a poznávat jejich využití. Naším záměrem je vést děti k odpovědnosti, toleranci, úctě a ochraně přírody.