Velká cena Z00

ZOO Ostrava pořádá vždy na podzim a na jaře vědomostní soutěž, které se naše škola pravidelně již několik let zúčastňuje. Téma soutěže je vždy dané měsíc dopředu a žáci soutěží v pěti členných týmech. Po soutěži žáci bezplatně absolvují prohlídku ZOO spojenou s návštěvou našeho adoptovaného zvířete.

Téma pro školní rok 2013/2014:

- téma podzimní části soutěže: Létající savci

- téma jarní části soutěže: Obratlovci polárních oblastí

Téma pro školní rok 2014/2015:

- téma podzimní části soutěže: Houby ČR

- téma jarní části soutěže: Ohrožení obratlovci ČR

Téma pro školní rok 2015/2016:

téma pro podzimní části soutěže : ZOO Ostrava

tēma pro jarní část soutěže : Savci Afriky

Soutěž proběhne v termínu od 29.3.-1.4.2016.Naši školu budou reprezentovat dvě družstva žáků 6. a 7. třídy.

Téma pro školní rok 2016/2017:

Téma pro podzimní část - kategorie 1.stupeň: NP Šumava

- družstvo naší školy se zapojí do této soutěže 20.9.2016

Družstvo naší školy se umístilo na 15.místě z 55. družstev.

Jarní část soutěže - naše škola se nezúčastnila tohoto soutěžního kola.

Téma pro školní rok 2017/2018:

téma pro podzimní část soutěže : Lichokopytníci

8.11.2017 se družstvo ve složení R.Matalíková, T.Kramolišová, T.Modláková, J.Kramoliš a J. Doubravský zapojí do soutěže.

Družstvo naší školy se umístilo na 63.místě z 176 družstev.

Téma pro školní rok 2018/2019:

téma pro podzimní část soutěže: Domestikace a česká a slovenská národní plemena domácích zvířat.

téma pro jarní část soutěže: Ochrana přírody v ČR se zaměřením na NP a CHKO.

Téma pro školní rok 2019/2020:

téma pro podzimní část soutěže: Dravci a sovy

téma pro jarní část soutěže: Lesy ČR

Téma pro školní rok 2022/2023

téma pro podzimní část soutěže: Primáti

téma pro jarní část soutěže: Etologie