Školní psycholog

Vážení rodiče,


od února začala působit na naší škole školní psycholožka Naděžda Brusová. 

Školní psycholog poskytuje poradenství žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy. Činnost školního psychologa rozšiřuje poradenské služby zajišťované školním poradenským pracovištěm, které tvoří také výchovný poradce a školní metodik prevence.

Školní psycholog pracuje v oblasti výukových a výchovných problémů, v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými, v oblasti prevence rizikového chování, v oblasti spolupráce s pedagogy. 

V rámci působení školního psychologa je možnost individuálních setkávání pro Vás a Vaše děti u nás ve škole.

Veškeré poradenské služby jsou pro žáky a zákonné zástupce poskytovány zdarma.

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí.

Individuální činnost se žákem se vždy zahajuje po konzultaci se zákonnými zástupci a udělení jejich souhlasu k činnosti.


Konzultační hodiny (po předchozí domluvě):

každé úterý a čtvrtek 8.00 - 14.00 

(v individuálních případech jsou možné jiné) 


telefon: 556 759 394 

e-mail: nadezda.brusova@zsmorkov.cz 

Naděžda Brusová

Vážení rodiče a milí žáci, 


dovolte, abych se Vám představila. Od února 2024 pracuji na Vaší škole jako školní psycholožka. Tato funkce je na škole nová, a proto někteří z Vás zatím nemají povědomí o náplni práce školního psychologa. Ráda bych poskytovala kvalitní poradenské psychologické služby pro žáky, rodiče a pedagogy. Můžete se na mě obracet s rozličnými tématy. Často se jedna o obtíže spojené se školou  nebo jiné náročné osobní či životní situace, ve kterých hledáte pomoc či podporu. 

Do mé pracovní náplně patří především tyto služby:

Další standardní činnosti školního psychologa viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 


Těším se na setkání s Vámi