Bezplatné stravování

se od února 2024 do června 2025 řídí následujícími pravidly:

Rozšíření cílové skupiny dětí a žáků, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, tzn.:

Nově dva možné způsoby vykazování zařazení dětí/žáků do cílové skupiny:

Jednotkový náklad:

Pevná částka jednotkového nákladu za dítě/žáka za den (bez dokládání výše úhrady příspěvku rodiče).

MŠ . . . . . . . . . . . . . . . 62 Kč,

ZŠ do 10 let . . . . . . . . 40 Kč,

ZŠ do 14 let . . . . . . . . 44 Kč,

ZŠ/SŠ do 26 let . . . . . 49 Kč.