Kroužky a volitelné předměty

 Kroužky ve školním roce 2023/2024


Název kroužku      Vyučující                 den                            čas

Taneční                  J.Fabíková                út                         17.00 – 18.00

Turistický               L.Kociánová           1xměsíc                  individuální schůzky

Keramický              L.Kociánová           st -  1x14dní           13.30 – 16.00

Sportovní 1.tř.      L.Hlavinková          út                    11.40 – 12.25

Biologický              L.Hlavinková          út – 1xměsíc          13.30 – 15.00

Sportovní hry                J.Horáková             út               13.30 – 14.15

Miniházená            J.Gřes                      út – 1x14dní          13.30 – 15.00 

Volitelné předměty ve školním roce 2023/2024


7. ročník


9. ročník