Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení


Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – Jednotná přijímací zkouška

https://prijimacky.cermat.cz/