Volitelné předměty

7.ročník biologické praktikum

etická výchova

9.ročník sportovní výchova

finanční matematika

environmentální praktika