Volitelné předměty

6.ročník - etická výchova

7.ročník - biologické praktikum

8.ročník - svět práce

9.ročník - svět práce

- finanční matematika

- environmentální praktika