Zápis do 1. třídy

proběhne osobně s dítětem

ve středu 3. 4. 2024 od 12:30 v budově základní školy 

přesný čas zápisu rodiče volí a zapisují do harmonogramu v MŠ


Budete potřebovat:

Při nemoci dítěte v době zápisu nebo v případě nejasností kontaktujte ZŠ na tel. 556 759 394.

dokumenty pro žádost o přijetí ke vzdělávání

24_25_Žádost o přijetí ke školní docházce.pdf

TISK

Žádost o přijetí ke základnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025

24_25_Zápisový list do 1. třídy.pdf

TISK

Zápisový list do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

24_25_Žádost o odklad školní docházky.pdf

TISK

Žádost o odklad povinné školní docházky 2024/2025

24_25_Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ.pdf

Kritéria pro přijetí do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025


Doporučení pro zákonné zástupce.pdf

Doporučení pro zákonné zástupce

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ.pdf

Desatero pro rodiče = Jak pomoci dítěti před nástupem do školy

Obecné informace ze školského zákona

Obecné informace ze školského zákona

Výtah ze školského zákona.pdf

Výtah ze školského zákona

dokumenty pro přijetí do školní družiny

24_25_Přihláška do ŠD.pdf

TISK

Přihláška do školní družiny na školní rok 2024/2025

24_25_Kritéria pro přijetí do ŠD.pdf

Kritéria pro přijetí do školní družiny na školní  rok 2024/2025

dokumenty pro školní jídelnu

Přihláška ke stravování (1x).pdf

TISK

Přihláška ke stravování ve školní jídelně