Aktivní občanství v globálních souvislostech

Tento projekt je zaměřený na práci s globálními tématy a na aktivizaci žáků v naší škole i mimo ni a také podporuje spolupráci mezi učiteli a učitelkami i mezipředmětové vztahy. Společně budeme do září 2022 absolvovat řadu aktivit a podporovat žáky v týmové práci. Dva pedagogové z naší školy povedou žákovský tým, který připraví během projektu dvě akce pro veřejnost.

Partnerem tohoto projektu organizace ARPOK, o.p.s je Knihovna města Olomouc.

Projekt podpořila nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem se podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Projekt je financován z Fondů EHP a Norska.

Naše škola se na začátku března 2021 zapojila do projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech, ve kterém spolupracujeme se společností ARPOK, o.p.s.