eTwinning

Také jsme zapojeni do Komunity evropských škol.

V letošním školním roce byla naše škola prostřednictvím 8.třídy zapojena do eTwinningové aktivity nazvané TTTEL Teaching Tolerance Through European Languages – společně se školami z Chorvatska, Řecka, Německa, Norska.

Tématem byla výuka tolerance. Připravili jsme power -pointové prezentace, krátká videa na toto téma, které jsou na stránkách twinspace.