Games4English

Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií

Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0129

Číslo Prioritní osy: 7.1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Naše škola se na začátku školního roku 2012/2013 zapojila do projektu Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií, jež je realizován občanským sdružením EUFORALL a je financován z prostředků Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky.

Projekt se zaměřuje na praktickou výuku informačních technologií, angličtiny a rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností žáků 7.-9. tříd základních škol.

Výuka kurzů, na naší škole známých jako kroužek Games4English, je vedena podle výukových materiálů dodaných realizátorem projektu. Kurzy vedené našimi vyučujícími, lektory, kladou důraz na aktivní účast žáků ve výuce, rozvíjí schopnost žáků samostatně přemýšlet a spolupracovat s kolektivem. Žáci se prostřednictvím her učí, jak prezentovat své názory a vědomosti a jak je obhájit. Vše v angličtině.

Žáci si díky interaktivitě kurzů osvojují cizí jazyk rychleji, přirozeněji a trvale. Nabyté znalosti nadále využijí při dalším studiu i v praktickém životě.

Projekt, do něhož je zapojeno celkem 20 škol ze tří krajů (Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský), je ve školních letech 2011/2012 a 2012/2013 zakončen soutěží o nejlepšího řečníka. Výherce soutěže získává týdenní zájezd do Velké Británie pro dvě osoby.

Kroužek Games4English běžel na naší škole i v předchozím školním roce 2011/2012.

Výukové materiály, podle nichž jsou kurzy vedeny, a veškeré výstupy projektu si můžete prohlédnout na webových stránkách: www.games4english.cz. Na těchto stránkách budou výukové materiály dostupné i po ukončení projektu v roce 2013 a může si je odtud stáhnout kterákoli škola v celé České republice, aby podle nich mohla vést kurzy prezentačních a argumentačních dovedností.