Mýdlo = hrdina dětí

Žáci 6.třídy se zapojili u příležitosti Světového dne vody do kampaně organizace Unicef – Mýdlo

= hrdina dětí. Cílem akce je zlepšit hygienické podmínky a přístup k nezávadné vodě pro děti v

krizových situacích.Výrobou a prodejem mýdel chtějí přispět na konto Unicef. Z finančních

příspěvků pak organizace zajistí nakoupení skládacích kontejnerů na vodu, mobilních toalet a

ručních čerpadel pro oblasti s nedostatkem pitní vody.

Více informací