Zapojení školy

... aneb čeho se účastníme

M.R.K.E.V.

– Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

priloha_1326747514_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka.pdf

NPO

Digitální technologie do škol pro dálkové studium

priloha_1326747514_3_Vzor publicity cíl 173 – prevence digitální propasti.pdf

NPO

Prevence digitální propasti

priloha_1326747514_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.pdf

NPO

Prevence digitální propasti a podpora digitální gramotnosti

priloha_1326747514_5_Vzor publicity cíl 174 – digitální učební pomůcky.pdf

NPO

Podpora digitální gramotnosti

.... i čeho jsme se účastnili